Zarządzenie Nr 47/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 6 czerwca  2019 roku

 

w sprawie Regulaminu konkursu o nagrodę Rektora PRODOMUS dla uczestników Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 21, ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Określa się Regulamin konkursu o nagrodę Rektora PRODOMUS dla uczestników Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-06-07 11:38:02
Data aktualizacji:2019-06-07 11:38:02

Liczba wyświetleń strony: 1245

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka