Traci moc na podstawie zarządzenia nr 156/2021

Zarządzenie Nr 14/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lutego 2019 roku

 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

 

Na podstawie art. 23 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady realizacji na Wydziale Lekarskim i Nauk
  o Zdrowiu projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  w Kielcach”
  w zakresie wsparcia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,  realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 75/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk
  o Zdrowiu.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2019-02-22
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-22 13:05:38
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-11-03 15:03:15

Liczba wyświetleń strony: 1748

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka