Zarządzenie nr 152/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 16 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Geografii
i Nauk o Środowisku
 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 161 ust. 1,
§ 162 ust. 1 pkt 1-3, § 162 ust. 2-3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 16 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Naukowej Instytutu Geografii
i Nauk o Środowisku, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych
lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.:

 

 1. dr Kiniorska Iwona,
 2. dr Wałek Grzegorz,
 3. dr Żelezik Monika.

 

§ 2

W skład Rady Naukowej Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku  na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r., z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz Załącznika nr 12
do zarządzenia nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
28 listopada 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 

 1. prof. dr hab. Bortnyk Sergii,
 2. dr hab. Ciupa Tadeusz, prof. UJK,,
 3. dr hab. Cudny Waldemar, prof. UJK
 4. dr hab. Górska-Zabielska Maria, prof. UJK,
 5. dr hab. inż. Świercz Anna, prof. UJK,
 6. dr hab. Kalicki Tomasz, prof. UJK,
 7. dr hab. Kamińska Wioletta, prof. UJK,
 8. dr hab. Kozłowski Rafał, prof. UJK,
 9. dr hab. Ludwikowska-Kędzia Małgorzata,
 10. dr hab. Mularczyk Mirosław, prof. UJK,
 11. dr hab. Nowak Ewa, prof. UJK,
 12. dr hab. Suligowski Roman, prof. UJK,
 13. dr hab. Zieliński Artur, prof. UJK,
 14. dr Kiniorska Iwona,
 15. dr Wałek Grzegorz,
 16. dr Żelezik Monika.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-30 09:22:02
Data aktualizacji:2019-12-30 09:22:03

Liczba wyświetleń strony: 735

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka