Traci moc na podstawie zarzadzenia nr 288/2020

Zarządzenie nr 167/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 29 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 167-2019 Regulamin Wydziału Prawa i Nauk Społecznych.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:10:27
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-05 09:00:42
Rozmiar pliku:189.7 KB
Liczba pobrań:230
Zarządzenie nr 167-2019 Regulamin Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Załącznik do Zarządzenia.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:10:27
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-05 09:00:42
Rozmiar pliku:422.1 KB
Liczba pobrań:271
Zarządzenie nr 167-2019 Regulamin Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Załącznik nr 1 do Regulaminu.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:10:27
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-05 09:00:42
Rozmiar pliku:199.5 KB
Liczba pobrań:280
Zarządzenie nr 167-2019 Regulamin Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Załącznik nr 2 do Regulaminu.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:10:27
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-05 09:00:42
Rozmiar pliku:185.4 KB
Liczba pobrań:250

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-09 08:10:27
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 08:53:41

Liczba wyświetleń strony: 850

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka