Traci moc na podstawie zarządzenia nr 55/2022

Zarządzenie Nr 60/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lipca 2019 roku

 

w sprawie  zapewnienia bezpiecznych warunków organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych organizowanych na terenie Uczelni

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 50 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się  szczegółowe zasady zapewnienia bezpiecznych warunków organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych organizowanych na terenie Uczelni.
  2. Zasady organizacji i bezpieczeństwa imprez  organizowanych na terenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego określa  załącznik nr 1 do zarządzenia.
  3. Szczegółowe zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia określa  załącznik nr 2 do zarządzenia.
  4. Wniosek o wyrażenie zgody na organizację imprezy na terenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-07-22
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-08-23 14:31:52
Zaktualizował w BIP:Frankowicz Izabela
Data aktualizacji:2022-08-09 12:27:55

Liczba wyświetleń strony: 901

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka