Zarządzenie Nr 34/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. W składzie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK) w miejsce Pani mgr Agnieszki Świerczek powołuje się Panią dr Justynę Palacz – kierownika Działu Nauczania.
 2. W składzie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK) usuwa się punkt wskazujący Panią dr Justynę Palacz jako przedstawiciela Biura Wymiany Studentów i Doktorantów.

§ 2

Skład UJKJK powołanej Zarządzeniem Nr 92/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 18 listopada 2016 roku z późniejszymi zmianami, po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 przedstawia się następująco:

Przewodniczący UKJK:

 1. dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

Zastępca przewodniczącego UKJK:

 1. dr Tomasz Chrząstek – Wydział Humanistyczny,

Nauczyciele akademiccy wskazani przez dziekanów:

 1. dr Jan Hajduk – Wydział Humanistyczny,
 2. dr Marta Repelewicz – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
 3. dr hab. Mirosław Mularczyk, prof., UJK – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
 4. dr Małgorzata Markowska – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 5. dr Edyta Naszydłowska – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 6. dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,
 7. dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof., UJK – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,
 8. dr Izabela Konieczna – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,
 9. dr hab. Janusz Budziński – Wydział Filologiczno-Historyczny (Filia),
 10. dr Jolanta Jarocka-Piesik – Wydział Nauk Społecznych (Filia),
 11. dr Anna Bąk-Średnicka – Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu;

Nauczyciele akademiccy – przedstawiciele jednostek międzywydziałowych:

 1. mgr Jolanta Drezno – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 2. mgr Aleksandra Kasprzyk – Studium Języków Obcych;

 

Studenci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Studentów:

 1. Izabela Oleś – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 2. Dorota Kozieł – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
 3. Jakub Orlik – Wydział Humanistyczny,
 4. Patryk Celebański – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,
 5. Emilia Toporek – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,
 6. Małgorzata Radomska– Wydział Filologiczno-Historyczny (Filia),
 7. Natalia Świech – Wydział Nauk Społecznych (Filia),
 8. Daniel Grzybowski – Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu;

Doktoranci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Doktorantów:

 1. mgr Katarzyna Ostrowska – Wydział Humanistyczny,
 2. mgr Mateusz Kowalik – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
 3. mgr Jadwiga Bednarek – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 4. mgr Małgorzata Stępnik – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny;

Kierownik Działu Nauczania:

 1. dr Justyna Palacz;

 

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji:

 1. dr Mirosław Rutkowski;

 

Kierownik Uniwersyteckiego Działu Spraw Studenckich:

 1. mgr Lucyna Dygas;

 

Przewodniczący Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich:

 1. dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK;

 

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Nauczycielskiej:

 1. dr Joanna Lendzion;

 

Biuro Jakości Kształcenia:

 1. dr Katarzyna Palka – sekretarz UKJK.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-08 08:03:03
Data aktualizacji:2019-04-08 08:03:03

Liczba wyświetleń strony: 1296

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka