Zmienione zarzadzeniami nr 138/2022,179/2023

Zarządzenie Nr 84/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 września 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego (od 1 listopada 2019 Wydział Pedagogiki i Psychologii) dla kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i  przedszkolna oraz psychologia

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady realizacji projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego (od 1 listopada 2019 Wydział Pedagogiki i Psychologii) dla kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
    i  przedszkolna oraz psychologia  realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego
    w Kielcach, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2022-12-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-14 13:03:46
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2024-03-18 20:08:30

Liczba wyświetleń strony: 1099

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka