Traci moc na podstawie zarządzenia nr 171/2020

Zarządzenie Nr 118/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 listopada 2019 roku

 

w sprawie udzielenia prorektorom pełnomocnictw do podpisywania dyplomów absolwentów Uczelni oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych

 

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt 2) Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Rektor udziela pełnomocnictwa do podpisywania dyplomów absolwentów oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych studentów i słuchaczy odbywających zajęcia
    w jednostkach organizacyjnych Uczelni w Kielcach:
  1. prorektorowi ds. kształcenia – dr hab. Monice Szpringer prof. UJK,
  2. prorektorowi ds. nauki – dr hab. Michałowi Arabskiemu prof. UJK,
  3. prorektorowi ds. medycznych – prof. dr hab. n. med. Stanisławowi Głuszkowi,
  4. prorektorowi ds. rozwoju i finansów – dr hab. Barbarze Zbroińskiej prof. UJK.

 

  1. Pełnomocnictwa obowiązują w okresie do końca kadencji 2016-2020.

 

§ 2

Na dyplomach i świadectwach, o których mowa w § 1, w miejscu przeznaczonym na podpis rektora umieszcza się pieczęć o treści „ z up. Rektora”, a właściwy prorektor składa swój podpis.     

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 66/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 września 2016 roku w sprawie udzielenia prorektorom pełnomocnictw do podpisywania dyplomów absolwentów Uczelni oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych, zmienione Zarządzeniem Nr 38/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2018 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-11-04
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-13 13:41:07
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 13:50:33

Liczba wyświetleń strony: 838

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka