Zarządzenie nr 79/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 września 2019 roku

zmieniające Zarządzenie nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie § 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1-3 Zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok akademicki 2019/2020 stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 roku oraz § 4 ust. 1-3 Zasad rekrutacji cudzoziemców do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok akademicki 2019/2020 stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 103/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 roku, zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 w § 1 w sekcji nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dokonuje się następującej zmiany:

- ze składu Komisji Rekrutacyjnej odwołuje się prof. zw. dr hab. Stanisława Wiecha, a w miejsce odwołanego powołuje się dr hab. Lidię Michalską-Brachę, prof. UJK.

 

§ 2

Skład Komisji Rekrutacyjnej w dyscyplinie historia, po uwzględnieniu zmiany wynikającej z § 1

przedstawia się następująco:

 

  • dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – przewodniczący ,
  • dr Dominika Burdzy- sekretarz, 
  • dr hab. Włodzimierz Batóg, prof. UJK – członek,  
  • dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK – członek,
  • dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK – członek, 
  • w pracach komisji może brać udział w roli obserwatora,
  • mgr Konrad Szymański – doktorant.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-10-07 09:09:04
Data aktualizacji:2019-10-07 09:09:05

Liczba wyświetleń strony: 810

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka