Zarządzenie Nr 82/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 września 2019 roku

 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Akcelerator  rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (od 1 listopada 2019 Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady realizacji na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym projektu Akcelerator  rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachw zakresie wsparcia studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,  realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (od 1 listopada 2019 Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych), współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-14 12:56:48
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-10-14 12:58:22

Liczba wyświetleń strony: 1116

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka