Zmienione zarządzeniami nr 146/202062/2022

Zarządzenie nr 155/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia doktorantów Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 28 ust. 1, § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady realizacji na Wydziale Humanistycznym
    oraz Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia doktorantów Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wprowadza się wzór umowy dotyczącej wsparcia udzielanego doktorantom Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia.  

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-19
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-31 08:13:58
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2023-08-03 12:20:25

Liczba wyświetleń strony: 822

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka