Traci moc na podstawie zarządzenia 173/2020

Zarządzenie Nr 117/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 listopada 2019 roku

 

w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do zawierania umów w przedmiocie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz art. 98 - 109 Kodeksu cywilnego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Niniejszym udziela się dziekanom pełnomocnictw do zawierania i podpisywania umów w przedmiocie praktyk zawodowych, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 2

Dziekani są uprawnieni do samodzielnego zawierania i podpisywania umów w przedmiocie praktyk zawodowych, jeśli nie przewidują one ponoszenia odpłatności przez Uniwersytet.

 

§ 3

Dziekani są uprawnieni do zawierania i podpisywania umów w przedmiocie praktyk zawodowych, które przewidują odpłatność ze strony Uniwersytetu łącznie z kwestorem.

 

§ 4

Z uwzględnieniem postanowień § 2 i 3 umowy w przedmiocie praktyk zawodowych:

  1. dotyczących studentów i słuchaczy Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zawiera i podpisuje dziekan - dr hab. inż. Barbara Gawdzik prof. UJK,
  2. dotyczących studentów i słuchaczy Wydziału Humanistycznego zawiera i podpisuje dziekan - dr hab. Janusz Detka prof. UJK,
  3. dotyczących studentów i słuchaczy Wydział Pedagogiki i Psychologii zawiera i podpisuje dziekan - dr hab. Agata Chabior prof. UJK,
  4. dotyczących studentów i słuchaczy Wydział Sztuki zawiera i podpisuje dziekan - dr hab. Ewa Robak  prof. UJK,
  5. dotyczących studentów i słuchaczy Wydział Prawa i Nauk Społecznych zawiera i podpisuje dziekan - prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia,
  6. dotyczących studentów i słuchaczy Collegium Medicum zawiera i podpisuje dziekan - prof. dr hab. n. med. Marianna Janion,
  7. dotyczących studentów i słuchaczy Filii w Piotrkowie Trybunalskim zawiera i podpisuje dziekan Filii - dr hab. Jacek Bonarek prof. UJK,
  8. dotyczących studentów i słuchaczy Filii w Sandomierzu zawiera i podpisuje dziekan Filii –
    dr Małgorzata Makowska – Brzychczyk.

 

 

§ 5

Osoby wskazane w § 4 są uprawnione do zawierania i podpisywania umów w przedmiocie praktyk zawodowych, do końca kadencji 2016 -2020, chyba że pełnomocnictwa zostaną odwołane.

 

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 września 2016 roku w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do zawierania umów w przedmiocie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienione Zarządzeniem Nr 83/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 18/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lutego 2017 roku.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-11-04
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-13 13:37:54
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 12:26:02

Liczba wyświetleń strony: 778

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka