Zarządzenie Nr 25/2019


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 marca 2019 r.


w sprawie określenia regulaminu Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 21, ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 4 Uchwały Senatu Nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Określa się Regulamin Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje w roku akademickim 2018/2019.

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-03-15 13:39:12
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-03-15 13:39:40

Liczba wyświetleń strony: 1533

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka