Zarządzenie Nr 160/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie art. 215 ust. 2 w związku z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

  1. Stwierdza się zgodność Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwalonego przez Radę Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
    w Kielcach w dniu 5 grudnia 2019 roku, z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    oraz ze Statutem uczelni.
  2. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-20
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 13:02:20
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2020-01-03 13:03:26

Liczba wyświetleń strony: 1733

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka