Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 221/2020

Zarządzenie Nr 139/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 grudnia 2019 roku

 

w sprawie powołania członków Rady Katedry Nauk o Bezpieczeństwie

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 98 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Radę Katedry Nauk o Bezpieczeństwie w składzie:

1) dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK – Kierownik Katedry,

2) dr Tomasz Jarocki – Zastępca Kierownika Katedry ds. Kształcenia,

3)  dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK - Zastępca Kierownika Katedry ds. kształcenia w Filii
w Piotrkowie Trybunalskim,

4) prof. dr hab. Marian Kozub,

5) prof. dr hab. Krzysztof Kubiak,

6) dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK,

7) dr hab. Grzegorz Rdzanek, prof. UJK,

8) dr hab. Iwona Wrońska, prof. UJK,

9) dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK,

10) dr hab. Jan Zych, prof. UJK.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-11
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-12 15:09:08
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-05 09:19:56

Liczba wyświetleń strony: 847

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka