Zarządzenie Nr 94/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 października 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 77/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie realizacji kształcenia na kierunku kryminologia stosowana – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania

 

 

Na podstawie art. 192 ust 2 w zw. z art 211 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1669 ze zm.) § 69 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz pkt 30 załącznika na 1 do Uchwały Nr 26/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  28 lutego 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach do dyscyplin
(z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W Zarządzeniu nr 77/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie realizacji kształcenia na kierunku kryminologia stosowana – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania dokonuje się poniższych zmian:

 

W § 1 dodaje się ust. 3 o treści:

„Egzaminy dyplomowe studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, którzy nie przystąpili do egzaminu dyplomowego do 30 września 2019 r., przygotowuje i przeprowadza Wydział Pedagogiczny i Artystyczny”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-21 10:05:28
Data aktualizacji:2019-10-21 10:05:29

Liczba wyświetleń strony: 771

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka