Zmienione zarządzeniami nr 6/202382/2023

Zarządzenie Nr 103/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 października 2019 roku

 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” w zakresie wsparcia kadry akademickiej   

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady realizacji projektu „OKNO NA ŚWIAT - zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” w zakresie wsparcia kadry akademickiej,  realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 listopada 2019r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-10-29
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-05 12:39:26
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2023-08-02 11:43:48

Liczba wyświetleń strony: 1848

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka