Zarządzenie nr 122/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 listopada 2019 roku

 

w sprawie tymczasowej organizacji pracy
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz§ 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. W związku z podziałem Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na Wydział Pedagogiki
  i Psychologii oraz Wydział Sztuki, który nastąpił z dniem 1 listopada 2019 roku na podstawie Zarządzenia Nr 76/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadza się tymczasową organizację pracy wnowo utworzonych wydziałach.
 2. Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii prowadzi obsługę spraw dotyczących:
 1. studentów Wydziału Sztuki,
 2. byłych studentów dawnego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, którzy kształcili się
  w Instytucie Edukacji Muzycznej oraz Instytucie Sztuk Pięknych (zgodnie ze strukturą organizacyjną obowiązującą do dnia 31 października 2019 r.).
 1. Obsługa, o której mowa w ust. 2, dotyczy w szczególności rozliczania osiągnięć studentów, spraw finansowych studentów i byłych studentów, w tym: windykacji oraz sporządzania zestawień stanu zaległości i nadpłat na koniec roku kalendarzowego.
 2. Pracownicy inżynieryjno-techniczni Wydziału Pedagogiki i Psychologii prowadzą obsługę informatyczną Wydziału Sztuki.
 3. Pracownicy administracji wydziałowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii prowadzą obsługę systemu POL-on w zakresie uzupełniania i aktualizowania danych dotyczących Wydziału Sztuki.
 4. Pracownicy administracji wydziałowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii prowadzą obsługę
  w zakresie składania zapotrzebowań na zakup towarów/usług itp. dotyczących Wydziału Sztuki.
 5. Obsługa, o której mowa w ust. 2-6, jest prowadzona do czasu przejęcia tych obowiązków
  przez pracowników Wydziału Sztuki, co nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-19 08:42:52
Data aktualizacji:2019-11-19 08:42:52

Liczba wyświetleń strony: 803

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka