Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 197/2020

Zarządzenie Nr 125/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 listopada 2019 roku

 

w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji do spraw Nauki i Sztuki

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i § 35 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Uniwersytecką Komisję do spraw Nauki i Sztuki w składzie:

 1. dr prof. Michał Arabski, prof. UJK – przewodniczący,
 2. dr hab. Francesco Giacosa, prof. UJK,
 3. dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK,
 4. dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK,
 5. prof. dr hab. Marek Pajek,
 6. dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK,
 7. dr hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK,
 8. dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK,
 9. dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK,
 10. dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK,
 11. prof. dr hab. Jerzy Mądrawski,
 12. dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK,
 13. prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka,
 14. dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK,
 15. dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK,
 16. dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK,
 17. dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK,
 18. dr hab. Beata Kręcisz, prof. UJK,
 19. dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK,
 20. dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK,
 21. dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK,
 22. dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK,
 23. mgr Katarzyna Ostrowska.

 

§ 2

 

Do zadań Uniwersyteckiej Komisji do spraw Nauki i Sztuki należy w szczególności:

 1. wydawanie rekomendacji dotyczących wyznaczania kierunków rozwoju badań naukowych
  lub twórczości artystycznej prowadzonych na Uczelni;
 2. formułowanie rekomendacji dotyczących:
 1. polityki grantowej i wydawniczej,
 2. podziału środków na badania naukowe lub prowadzenie twórczości artystycznej,
 3. nagród naukowych lub artystycznych,
 4. urlopów naukowych,
 5. zasad udziału studentów i doktorantów w badaniach naukowych lub udziału w prowadzeniu twórczości artystycznej,
 6. komercjalizacji wyników działalności naukowej,
 7. czasopism i wydawnictw,
 1. formułowanie rekomendacji dotyczących zapotrzebowania kadrowego, w tym dotyczących wymogów kwalifikacyjnych na określone stanowiska badawcze i badawczo-dydaktyczne,
 2. wyrażanie opinii na wniosek rektora lub przewodniczącego komisji w sprawach należących do zadań prorektora do spraw nauki,
 3. wykonywanie innych zadań na wniosek rektora.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-11-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-21 13:54:28
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-06 09:05:13

Liczba wyświetleń strony: 819

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka