Zarządzenie Nr 21/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 lutego 2019 roku

 

w sprawie powołania Kolegium ds. Wyboru Pierwszej Rady

 

Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz § 3 Uchwały
Nr 2/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

Powołuje się Kolegium ds. Wyboru Pierwszej Rady w składzie:

  1. dr hab. Michał Arabski, prof. UJK – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy,
  2. dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
  3. dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK – Wydział Humanistyczny,
  4. dr Rafał Jaworski – Wydział Filologiczno - Historyczny
  5. dr Magdalena Molendowska – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,
  6. mgr Maciej Łagan – przedstawiciel grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  7. mgr Katarzyna Ostrowska – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów,
  8. Krzysztof Gasiński – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,
  9. Antonios Gwóźdź - przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

 

§2

Na przewodniczącego Kolegium ds. Wyboru Pierwszej Rady wskazuje się dr hab. Michała Arabskiego, prof. UJK.

 

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-27 07:57:36
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-02-27 08:30:31

Liczba wyświetleń strony: 1345

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka