Zarządzenie nr 142/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Historii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 161 ust. 1, § 162 ust. 1 pkt 1-3,
§ 162 ust. 2-3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 11 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Naukowej Instytutu Historii,
w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.:

 1. dr Burdzy Dominika,
 2. dr Cecota Błażej,
 3. dr Jastrzębski Cezary,
 4. dr Jaworski Rafał,
 5. dr Justyniarska-Chojak Katarzyna,
 6. dr Kazusek Szymon.

 

§ 2

W skład Rady Naukowej Instytutu Historii na kadencję trwająca do dnia 30 października 2020 r.,
z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz Załącznika nr 8 do zarządzenia nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 1. prof. dr hab. Bracha Krzysztof,
 2. prof. dr hab. Kowalski Waldemar,
 3. prof. dr hab. Nalepa Edward,
 4. prof. dr hab. Przeniosło Marek,
 5. prof. dr hab. Wiech Stanisław,
 6. prof. dr hab. Wójcik-Łagan Hanna,
 7. dr hab. Baran-Kozłowski Wojciech, prof. UJK,
 8. dr hab. Batóg Włodzimierz, prof. UJK,
 9. dr hab. Budziński Janusz, prof. UJK,
 10. dr hab. Dutkiewicz Marek, prof. UJK,
 11. dr hab. Gapys Jerzy, prof. UJK,
 12. dr hab. Gryz Ryszard, prof. UJK,
 13. dr hab. Jabłońska Anna, prof. UJK,
 14. dr hab. Bonarek Jacek, prof. UJK,
 15. dr hab. Konarska-Zimnicka Sylwia,
 16. dr hab. Kostuch Lucyna, prof. UJK,
 17. dr hab. Legieć Jacek, prof. UJK,
 18. dr hab. Michalska-Bracha Lidia, prof. UJK,
 19. dr hab. Miernik Grzegorz, prof. UJK,
 20. dr hab. Młynarczyk-Tomczyk Anita,
 21. dr hab. Nowak Mariusz, prof. UJK,
 22. dr hab. Oettingen Urszula, prof. UJK,
 23. dr hab. Olszewski Paweł,
 24. dr hab. Orzechowski Szymon, prof. UJK,
 25. dr hab. Pająk Jerzy, prof. UJK,
 26. dr hab. Pielas Jacek, prof. UJK,
 27. dr hab. Rodzeń Jacek, prof. UJK,
 28. dr hab. Ryszewska Katarzyna, prof. UJK,
 29. dr hab. Słabińska Elżbieta,
 30. dr hab. Wojciechowska Beata, prof. UJK,
 31. dr Burdzy Dominika,
 32. dr Cecota Błażej,
 33. dr Jastrzębski Cezary,
 34. dr Jaworski Rafał,
 35. dr Justyniarska-Chojak Katarzyna,
 36. dr Kazusek Szymon.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-13 14:58:55
Data aktualizacji:2019-12-13 14:58:55

Liczba wyświetleń strony: 829

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka