Zarządzenie nr 144/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 161 ust. 1,
§ 162 ust. 1 pkt 1-3, § 162 ust. 2-3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 13 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Naukowej Instytutu Nauk
o Zdrowiu, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych
lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.:

 

 1. dr Wioletta Adamus-Białek,
 2. dr Elżbieta Cieśla,
 3. dr Justyna Klusek.

§ 2

W skład Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu na kadencję trwająca do dnia 30 października 2020 r., z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz Załącznika nr 6 do zarządzenia
nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 

 1. prof. dr hab. Śliwiński Zbigniew,
 2. prof. dr hab. Woynarowski Marek,
 3. prof. dr hab. Wożakowska-Kapłon Beata,
 4. dr hab. Andrychowski Jarosław, prof. UJK,
 5. dr hab. Brola Waldemar, prof. UJK,
 6. dr hab. Kiebzak Wojciech,
 7. dr hab. Kowalska Aldona, prof. UJK,
 8. dr hab. Kozieł Dorota, prof. UJK,
 9. dr hab. Nowak-Starz Grażyna, prof. UJK,
 10. dr hab. Odrobina Dominik,
 11. dr hab. Sobolewski Piotr, prof. UJK,
 12. dr hab. Suliga Edyta, prof. UJK,
 13. dr hab. Szpringer Monika, prof. UJK,
 14. dr hab. Wilczyński Jacek, prof. UJK,
 15. dr hab. Żak Marek, prof. UJK,
 16. dr Adamus-Białek Wioletta,
 17. dr Cieśla Elżbieta,
 18. dr Klusek Justyna.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-16 12:34:06
Data aktualizacji:2019-12-16 12:34:07

Liczba wyświetleń strony: 784

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka