Zmienione Zarządzeniem nr 24/2020

 

Zarządzenie nr 158/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia składu Rady Katedry Nauk o Bezpieczeństwie

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kadencję trwającą do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 98 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 19 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Katedry Nauk
o Bezpieczeństwie, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 31 sierpnia 2020 r.:

 

  1. dr Mitręga Adrian,
  2. dr Molendowska Magdalena.

 

 

§ 2

W skład Rady Katedry Nauk o Bezpieczeństwie na kadencję trwającą do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz zarządzenia nr 139/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 grudnia 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 

1) dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK – Kierownik Katedry,

2) dr Tomasz Jarocki – Zastępca Kierownika Katedry ds. Kształcenia,

3)  dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK – Zastępca Kierownika Katedry ds. kształcenia w Filii
w Piotrkowie Trybunalskim,

4) prof. dr hab. Marian Kozub,

5) prof. dr hab. Krzysztof Kubiak,

6) dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK,

7) dr hab. Grzegorz Rdzanek, prof. UJK,

8) dr hab. Iwona Wrońska, prof. UJK,

9) dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK,

10) dr hab. Jan Zych, prof. UJK,

11) dr Mitręga Adrian,

12) dr Molendowska Magdalena.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-19
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 13:00:57
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-06-24 10:58:45

Liczba wyświetleń strony: 774

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka