Zmienione zarządzeniem nr 165/2020

Zarządzenie nr 156/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 161 ust. 1,
§ 162 ust. 1 pkt 1-3, § 162 ust. 2-3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 19 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych
lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.:

 

 1. dr Frey Robert,
 2. dr Pikuła Łukasz.

 

§ 2

W skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych na kadencję trwającą do dnia 30 października
2020 r., z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz Załącznika nr 3 do zarządzenia
nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 

 1. prof. dr hab. Kuś Artur,
 2. dr hab. Adamczyk Andrzej, prof. UJK,
 3. dr hab. Andriyiv Vasyl, prof. UJK,
 4. dr hab. Gajda Janusz, prof. UJK,
 5. dr hab. Osowy Piotr, prof. UJK,
 6. dr hab. Ruczkowski Piotr, prof. UJK,
 7. dr hab. Wieczorek Leszek, prof. UJK,
 8. dr hab. Żukowski Marek, prof. UJK,
 9. dr hab. Żywicka Agnieszka, prof. UJK,
 10. dr Frey Robert,
 11. dr Pikuła Łukasz.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-19
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-03 08:45:48
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 13:21:06

Liczba wyświetleń strony: 810

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka