Zarządzenie nr 141/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa
i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 161 ust. 1, § 162 ust. 1 pkt 1-3,
§ 162 ust. 2-3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 11 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych
na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 30 października
2020 r.:

 1. dr Barczewska Shala,
 2. dr Bator Monika,
 3. dr Boksa Ewa,
 4. dr Chrobot Agata,
 5. dr Feret Magdalena,
 6. dr Piasta Ewa,
 7. dr Zubkow Jewgienij.

 

§ 2

W skład Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa na kadencję trwająca
do dnia 30 października 2020 r., z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz Załącznika nr 7
do zarządzenia nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 1. prof. dr hab. Polański Tomasz,
 2. prof. dr hab. Ruszkowski Marek,
 3. dr hab. Biała Alina, prof. UJK,
 4. dr hab. Bojko Pelagia,
 5. dr hab. Bolińska Marta, prof. UJK,
 6. dr hab. Cygan Stanisław, prof. UJK,
 7. dr hab. Detka Janusz, prof. UJK,
 8. dr hab. Gałczyńska Alicja, prof. UJK,
 9. dr hab. Gierszewska Barbara, prof. UJK,
 10. dr hab. Kaleta Agnieszka,
 11. dr hab. Kominek Andrzej, prof. UJK,
 12. dr hab. Król-Kumor Martyna, prof. UJK,
 13. dr hab. Krzysztofik Małgorzata, prof. UJK,
 14. dr hab. Legutko Grażyna, prof. UJK,
 15. dr hab. Leszczak Oleg, prof. UJK,
 16. dr hab. Marczewska Marzena, prof. UJK,
 17. dr hab. Miernik Agnieszka,
 18. dr hab. Mityk Iwona, prof. UJK,
 19. dr hab. Mucha Danuta, prof. UJK,
 20. dr hab. Nowakowska-Ozdoba Joanna, prof. UJK,
 21. dr hab. Ożarska Magdalena, prof. UJK,
 22. dr hab. Połowniak-Wawrzonek Dorota, prof. UJK,
 23. dr hab. Poskuta-Włodek Diana, prof. UJK,
 24. dr hab. Rolak Irina, prof. UJK,
 25. dr hab. Senderska Joanna, prof. UJK,
 26. dr hab. Szmigiero Katarzyna, prof. UJK,
 27. dr hab. Trębicki Grzegorz, prof. UJK,
 28. dr hab. Trzaskowski Zbigniew, prof. UJK,
 29. dr hab. Utkowska Beata, prof. UJK,
 30. dr hab. Wileczek Anna, prof. UJK,
 31. dr hab. Wójcik Mirosław, prof. UJK,
 32. dr hab. Wzorek Anna, prof. UJK,
 33. dr hab. Zbróg Piotr, prof. UJK,
 34. dr Barczewska Shala,
 35. dr Bator Monika,
 36. dr Boksa Ewa,
 37. dr Chrobot Agata,
 38. dr Feret Magdalena,
 39. dr Piasta Ewa,
 40. dr Zubkow Jewgienij.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-13 14:55:43
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-16 12:27:57

Liczba wyświetleń strony: 945

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka