Zarządzenie Nr 80/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 września 2019 roku

zmieniające zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

W Regulaminie projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” stanowiącego załącznik do zarządzenia Rektora Nr 45/2017, zmienionym zarządzeniem Rektora nr 16/2018, paragraf 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Terminy rekrutacji:

- kwiecień 2017 r.,

- październik 2017 r.,

- kwiecień 2018 r.,

- październik 2018 r.,

- kwiecień 2019 r.,

- październik 2019 r.”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-10-07 09:10:19
Data aktualizacji:2019-10-07 09:10:19

Liczba wyświetleń strony: 803

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka