Zarządzenie nr 150/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 16 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Fizyki

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 161 ust. 1,
§ 162 ust. 1 pkt 1-3, § 162 ust. 2-3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 16 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Naukowej Instytutu Fizyki,
w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych
lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.:

 

 1. dr Kankiewicz Paweł,
 2. dr Kubala-Kukuś Aldona.

 

§ 2

W skład Rady Naukowej Instytutu Fizyki na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.,
z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz Załącznika nr 11 do zarządzenia nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 

 1. prof. dr hab. Broniowski Wojciech,
 2. prof. dr hab. Gaździcki Marek,
 3. prof. dr hab. Mrówczyński Stanisław,
 4. prof. dr hab. Pajek Marek,
 5. dr hab. Banaś Dariusz, prof. UJK,
 6. dr hab. Giacosa Francesco, prof. UJK,
 7. dr hab. Kosztołowicz Tadeusz, prof. UJK,
 8. dr hab. Rybczyński Maciej, prof. UJK,
 9. dr hab. Stefanek Grzegorz, prof. UJK,
 10. dr Kankiewicz Paweł,
 11. dr Kubala-Kukuś Aldona.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-30 09:15:51
Data aktualizacji:2019-12-30 09:15:52

Liczba wyświetleń strony: 688

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka