Zarządzenie nr 28/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 marca 2019 roku

 

w sprawie zmiany składu Kolegium ds. Wyboru Pierwszej Rady

 

Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 3 Uchwały Nr 2/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 roku zarządza się, co następuje:

                                                                        § 1

 1. Ze składu Kolegium ds. Wyboru Pierwszej Rady Uczelni odwołuje się Panią dr hab. Marzenę Marczewską, prof. UJK  (Wydział Humanistyczny).

 

 1. Do składu Kolegium ds. Wyboru Pierwszej Rady Uczelni powołuje się Panią dr hab. Beatę Wojciechowską, prof. UJK  (Wydział Humanistyczny).

§ 2

Skład Kolegium ds. Wyboru Pierwszej Rady Uczelni powołanej Zarządzeniem 21/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 roku  po wprowadzeniu zmian określonych w §1 przedstawia się następująco:

 1. dr hab. Michał Arabski, prof. UJK – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy - Przewodniczący
 2. dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 3. dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK – Wydział Humanistyczny,
 4. dr Rafał Jaworski – Wydział Filologiczno - Historyczny
 5. dr Magdalena Molendowska – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,
 6. mgr Maciej Łagan – przedstawiciel grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 7. mgr Katarzyna Ostrowska – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów,
 8. Krzysztof Gasiński – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,
 9. Antonios Gwóźdź - przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-03-20 12:01:49
Data aktualizacji:2019-03-20 12:01:49

Liczba wyświetleń strony: 1139

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka