Zarządzenie Nr 64/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2019 roku zmieniającego Zarządzenie
Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

            Na podstawie art. 23 ust.3  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się Zarządzenie Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
4 kwietnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-08-27 08:58:28
Data aktualizacji:2019-08-27 08:58:28

Liczba wyświetleń strony: 1082

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka