Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 111/2019

Zarządzenie Nr 8/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 lutego 2019 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 73/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2018 roku w sprawie powołania w UJK pełnomocników ds. dyscyplin naukowych, w których prowadzona jest działalność naukowa

 

 

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt 2) Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U z 2018 r. poz. 1668) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Pełnomocnikami Rektora przestają być:

 

1) w dziedzinie nauk społecznych:

a) dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK w dyscyplinie: ekonomia i finanse;

b) dr hab. Grzegorz Rdzanek, prof. UJK w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie;

2) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

  1. dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku.

 

  1. Pełnomocnikami Rektora są:

 

1) w dziedzinie nauk społecznych:

a) dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK w dyscyplinie: ekonomia i finanse;

b) dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie.

2) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

a) dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku;

b) dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-06 10:46:14
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:26:26

Liczba wyświetleń strony: 1715

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka