Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 20/2019

Zarządzenie Nr 9/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 lutego 2019 roku

 

w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o profilu ogólnoakademickim

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2, pkt 8) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), art. 205 ust. 2-3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), § 9
ust. 2, pkt 1) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861), a także § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od roku akademickiego 2018/2019 studia drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o profilu ogólnoakademickim pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-06 12:23:46
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1182

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka