Zarządzenie Nr 90/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 września 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 39/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020

 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.), § 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. W zarządzeniu nr 39/2019  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020 z późn. zm., dokonuje się następujących zmian:
  1. w załączniku nr 5 do zarządzenia w pkt 1 skreśla się ppkt. 3).
  2. Wprowadza się § 5 a w brzmieniu:

„Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na rok akademicki 2019/2020 Uniwersytet nie może zwiększyć wysokości opłat ustalonych niniejszym zarządzeniem,  ani wprowadzić nowych opłat. Nie dotyczy to jednakże zwiększenia wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętym planem studiów oraz za korzystanie z domów i stołówek studenckich”

  1. Jednolity tekst załącznika nr 5, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) stanowi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-15 10:52:19
Data aktualizacji:2019-10-15 10:52:20

Liczba wyświetleń strony: 1012

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka