Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 32/2023

Zarządzenie Nr 154/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 grudnia 2019 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami studiującym
w Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) i § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje: 

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom
i doktorantom z niepełnosprawnościami studiującym w Uniwersytecie, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 § 3

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 3/2017
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 stycznia 2017 roku sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom
i doktorantom z niepełnosprawnościami studiującym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-17
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-31 08:00:28
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2024-01-10 12:43:44

Liczba wyświetleń strony: 1050

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka