Zarządzenie nr 157/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych
i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 161 ust. 1,
§ 162 ust. 1 pkt 1-3, § 162 ust. 2-3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 19 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych
na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 30 października
2020 r.:

 1. dr Gajewski Tomasz,
 2. dr Gruszko Katarzyna,
 3. dr Sokała Witold.

 

§ 2

W skład Rady Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych  na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r., z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia
oraz Załącznika nr 4 do zarządzenia nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 

 1. prof. dr hab. Kasińska-Metryka Agnieszka,
 2. dr hab. Adamczyk Arkadiusz, prof. UJK,
 3. dr hab. Dudała Rafał,
 4. dr hab. Fudali Irena, prof. UJK,
 5. dr hab. Jakóbczyk-Adamczyk Patrycja, prof. UJK,
 6. dr hab. Kraś Ireneusz, prof. UJK,
 7. dr hab. Młynarski Andrzej, prof. UJK,
 8. dr hab. Rajca Lucyna, prof. UJK,
 9. dr hab. Soroka Paweł, prof. UJK,
 10. dr hab. Stefański Ryszard, prof. UJK,
 11. dr hab. Szubtarska Beata,
 12. dr hab. Tomala Magdalena,
 13. dr hab. Włodkowska-Bagan Agata, prof. UJK,
 14. dr hab. Zamojski Adam, prof. UJK,
 15. dr hab. Życki Artur, prof. UJK,
 16. dr Gajewski Tomasz,
 17. dr Gruszko Katarzyna,
 18. dr Sokała Witold.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-19
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 13:00:15
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 07:56:17

Liczba wyświetleń strony: 680

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka