Zarządzenie Nr 102/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 29 października 2019 roku

 

w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2019/2020

 

Na podst. art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), na podst. art. 279, art. 280 i art. 285 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 3 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), art. 18 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dn. 23 czerwca 2016 r. (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1311), § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków
o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach
, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJK nr 60/2018 z dn. 27 września 2018 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Liczba doktorantów, odbywających studia doktoranckie w UJK w Kielcach, uprawnionych                   do otrzymania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 na poszczególnych wydziałach wynosi:

 

 

Lp.

Wydział

Liczba uprawnionych                       na II roku studiów

Liczba uprawnionych na III roku studiów

Liczba uprawnionych                   na IV roku studiów

1

Wydział Humanistyczny

9

7

7

2

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

3

3

6

3

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

0

1

3

4

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

3

3

7

 

§ 2

 

Wysokość kwoty stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 wynosi jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-30 13:47:25
Data aktualizacji:2019-10-30 13:47:26

Liczba wyświetleń strony: 842

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka