Zarządzenie nr 143/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 161 ust. 1,
§ 162 ust. 1 pkt 1-3, § 162 ust. 2-3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 13 grudnia 2019 r. powołuję następujących członków Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych
lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r.:

 

 1. dr Łukasz Nawacki,
 2. dr Przemysław Wolak,
 3. dr Łukasz Zandecki.

§ 2

W skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych na kadencję trwającą do dnia 30 października 2020 r., z uwzględnieniem § 1 niniejszego zarządzenia oraz Załącznika nr 5 do zarządzenia
nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 roku, wchodzą następujący członkowie:

 

 1. prof. dr hab. Głuszek Stanisław,
 2. prof. dr hab. Janion Marianna,
 3. prof. dr hab. Kotela Ireneusz,
 4. prof. dr hab. Rydzewska - Wyszkowska Grażyna,
 5. dr hab. Kielar Maciej, prof. UJK,
 6. dr hab. Jaroszyński Andrzej, prof. UJK,
 7. dr hab. Kręcisz Beata, prof. UJK,
 8. dr hab. Lewitowicz Piotr,
 9. dr hab. Pasiarski Marcin, prof. UJK,
 10. dr hab. Polewczyk Anna, prof. UJK,
 11. dr hab. Rogula Tomasz, prof. UJK,
 12. dr hab. Rokita Wojciech, prof. UJK,
 13. dr hab. Sadowski Marcin, prof. UJK,
 14. dr hab. Sikorski Marek, prof. UJK,
 15. dr hab. Siudak Zbigniew, prof. UJK,
 16. dr hab. Szalecki Mieczysław, prof. UJK,
 17. dr hab. Zieliński Rafał, prof. UJK,
 18. dr Nawacki Łukasz,
 19. dr Wolak Przemysław,
 20. dr Zandecki Łukasz.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-16 12:32:47
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-16 12:33:01

Liczba wyświetleń strony: 677

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka