Zarządzenie Nr 30/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 marca 2019 roku

 

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich

 

Na podstawie art. 23  ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się skład Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich, na kadencję 2016-2020, który przedstawia się następująco:

 1. dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK–przewodnicząca,
 2. dr hab. Alicja Gałczyńska,prof. UJK,
 3. dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK,
 4. prof. zw.dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon,
 5. dr Grażyna Wiraszka,
 6. dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK,
 7. dr hab. Aleksander Szczurkowski, prof. UJK,
 8. dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK,
 9. prof. zw. dr hab. Wiesław Łuczaj,
 10. dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK,
 11. dr Adam Zamojski,
 12. dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK,
 13. dr hab. Pelagia Bojko,
 14. dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła,prof. UJK,
 15. dr Andrzej Witusik,
 16. przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 17. przedstawiciel ZNP,
 18. przedstawiciel Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”.

 

§ 2

Traci  moc  obowiązującą Zarządzenie Nr 55/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 września2016 roku w sprawie ustalenia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-03-25 08:57:19
Data aktualizacji:2019-03-25 08:57:19

Liczba wyświetleń strony: 1272

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka