Zarządzenie nr 131/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2019 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 20/2015 Rektora z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Laboratorium Metod Rentgenowskich

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Dotychczasową treść § 1 zarządzenia nr 20/2015Rektora z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Laboratorium Metod Rentgenowskichzastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,,§1

  1. Z dniem  28 listopada 2019 r. przekształca się Laboratorium Metod Rentgenowskich, funkcjonujące w ramach Instytutu Fizyki,w Centrum Badań i Analiz, które będzie funkcjonowało w ramach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Zadania, zakres działania oraz strukturę Centrum Badań i Analiz określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.”.

 

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zostanie powołany Pełnomocnik Rektora
ds. Centrum Badań i Analiz.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-09 09:32:46
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-09 09:32:56

Liczba wyświetleń strony: 848

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka