Zmienione Zarządzeniem nr 100/2020

Zarządzenie Nr 31/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

            Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Rok akademicki 2019/2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
    1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.
  2. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 

§ 2

Rok akademicki na studiach obejmuje:

ROK AKADEMICKI 2019/2020

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

30.09.2019

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2019 – 26.02.2020

zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 – 20.12.2019

ferie zimowe

21.12.2019 – 02.01.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

03.01.2020 – 29.01.2020

dni wolne od zajęć dydaktycznych

zimowa sesja egzaminacyjna

30.01.2020 – 12.02.2020

przerwa międzysemestralna

13.02.2020 – 17.02.2020

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

18.02.2020 – 26.02.2020

SEMESTR LETNI

27.02.2020 – 30.09.2020

zajęcia dydaktyczne

27.02.2020 – 08.04.2020

wakacje wiosenne

09.04.2020 – 14.04.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

15.04.2020 – 19.06.2020

dni wolne od zajęć dydaktycznych

12.06.2020

letnia sesja egzaminacyjna

20.06.2020 – 03.07.2020

wakacje letnie

04.07.2020 – 15.09.2020

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

16.09.2020 – 24.09.2020

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2019/2020

25.09.2020 – 28.09.2020

 

§ 3

  1. Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych na semestr) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2020 roku.
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 21 września 2019 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 17 lutego 2020 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-03-29
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-03 09:09:45
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-06-23 14:19:45

Liczba wyświetleń strony: 12429

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka