Zarządzenie Nr 20/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lutego 2019 roku

 

uchylające Zarządzenie Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie  utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o profilu ogólnoakademickim

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), art. 205 ust. 2-3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669),
§ 9 ust. 2, pkt 1) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861), a także § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się Zarządzenie Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
4 lutego 2019 roku w sprawie  utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o profilu ogólnoakademickim.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-22 14:28:48
Data aktualizacji:2019-02-22 14:28:48

Liczba wyświetleń strony: 1119

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka