Zarządzenie Nr 136/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 grudnia 2019 roku

 

w sprawie powołania członków Rady Katedry Zarządzania

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 98 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Radę Katedry Zarządzania w składzie:

1)  dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK – Kierownik Katedry,

2)  dr hab. Izabela Konieczna – Zastępca Kierownika Katedry ds. Kształcenia,

3)  dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak - Zastępca Kierownika Katedry ds. Kształcenia w Filii
w Piotrkowie Trybunalskim,

4)  prof. dr hab. Petro Garasyim,

5)  dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK,

6)  dr hab. Agata Pierścieniak, prof. UJK,

7)  dr hab. Artur Piaszczyk, prof. UJK,

8)  dr hab. Andrzej Szplit, prof. UJK,

9)  dr hab. Anna Wójcik – Karpacz, prof. UJK,

10) dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-12 15:03:33
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-13 10:05:08

Liczba wyświetleń strony: 776

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka