Zarządzenie nr 161/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 grudnia 2019 roku

zmieniające Zarządzenie nr 122/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie tymczasowej organizacji pracy
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu nr 122/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie tymczasowej organizacji pracy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
oraz na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotychczasowa treść
§ 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

 

,,7. Obsługa, o której mowa w ust. 2-6, jest prowadzona do czasu przejęcia tych obowiązków
przez pracowników Wydziału Sztuki, co nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2020 r.”
.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-30
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 13:03:12
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 07:55:39

Liczba wyświetleń strony: 695

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka