Zmienione Zarządzeniem nr 93/2020, 15/2021

Zarządzenie Nr 76/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Senatu UJK wyrażonej w uchwale nr 198/2019 z dnia 26 września 2019 roku, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie rektora Nr 45/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienione zarządzeniami numer:  92/2013, 9/2014, 84/2015, 88/2015, 6/2016, 24/2016, 54/2016, 107/2016, 34/2017, 51/2017, 58/2017, 73/2017, 9/2018, 51/2018.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2019 roku.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-09-27
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-09-27 13:00:38
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-03-12 13:46:54

Liczba wyświetleń strony: 3663

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka