Traci moc na podstawie zarządzenia 188/2020

Zarządzenie Nr 72/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 września 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w sprawie ustalenia składu Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Odwołuje się ze składu Komisji Stypendialnej powołanej dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego:

Martyna Imiela – przedstawiciel studentów

 1. Powołuje się do składu Komisji Stypendialnej powołanej dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego:

Anita Gwadera – przedstawiciel studentów

§ 2

Skład Komisji Stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 września 2019 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1  i § 2  jest następujący:

 1. Komisja Stypendialna dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego:
 1. mgr Ewa Gierak,
 2. mgr Tomasz Żelichowski,
 3. Paulina Buciaga – przedstawiciel studentów,
 4. Anita Gwadera – przedstawiciel studentów,
 5. Krystian Łata – przedstawiciel studentów.
 1. Komisja Stypendialna dla studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego:
 1. mgr Małgorzata Młynarczyk,
 2. mgr Bożena Fołta-Garus,
 3. mgr Jarosław Rachuna – przedstawiciel doktorantów,
 4. Karolina Leśniewska – przedstawiciel studentów,
 5. Dawid Partyka – przedstawiciel studentów.
 1. Komisja Stypendialna dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu:
 1. mgr Agnieszka Kisiel,
 2. mgr Agnieszka Piekacz,
 3. mgr Bartłomiej Nowak – przedstawiciel doktorantów,
 4. Izabela Oleś – przedstawiciel studentów,
 5. Kinga Ochmańska – przedstawiciel studentów.
 1. Komisja Stypendialna dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania:
 1. mgr Beata Krak,
 2. mgr Aleksandra Tokarczyk,
 3. Emilia Toporek – przedstawiciel studentów,
 4. Anna Ostrowska – przedstawiciel studentów,
 5. Magdalena Wydrych – przedstawiciel studentów.
 1. Komisja Stypendialna dla studentów Wydziału Humanistycznego:
 1. mgr Agata Kot,
 2. mgr Małgorzata Wesołowska,
 3. mgr Justyna Szajnowska-Borkowska – przedstawiciel doktorantów,
 4. Jakub Suchenia – przedstawiciel studentów,
 5. Aleksandra Zebrzowska – przedstawiciel studentów.
 1. Komisja Stypendialna dla studentów Filii w Piotrkowie Trybunalskim:
 1. mgr Agnieszka Kalle,
 2. mgr Maria Milczarek,
 3. Marlena Leśniewska – przedstawiciel studentów,
 4. Sylwia Purgał – przedstawiciel studentów,
 5. Anna Sęderecka – przedstawiciel studentów.
 1. Komisja Stypendialna dla studentów Filii w Sandomierzu:
 1. mgr Aneta Dębowska,
 2. mgr Bożena Karasińska,
 3. Kamil Glibowski – przedstawiciel studentów,
 4. Konrad Kozłowski – przedstawiciel studentów,
 5. Michał Smykla – przedstawiciel studentów.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-09-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-23 12:46:14
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 09:59:01

Liczba wyświetleń strony: 1040

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka