Zarządzenie nr 107/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej szczegółowych zasad przetwarzania danych osobowych uczestników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. – zwane dalej RODO), art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) oraz § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Instrukcję dotyczącą szczegółowych zasad przetwarzania danych osobowych uczestników badań naukowych oraz prac rozwojowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-07 09:04:29
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-11-13 13:28:57

Liczba wyświetleń strony: 762

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka