Zarządzenie nr 115/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 listopada 2019 roku

 

uchylające zarządzenie nr 21/2002 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 maja 2002 roku w sprawie zakazu łączenia określonych funkcji w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach z funkcjami w innych uczelniach

 

Na podstawie art. 23 ust 2 pkt 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) i § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje: 

 

§ 1

Z dniem 1 października 2019 r. traci moc zarządzenie Nr 21/2002 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 maja 2002 roku w sprawie zakazu łączenia określonych funkcji w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach z funkcjami w innych uczelniach.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-13 13:25:29
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-11-13 13:28:22

Liczba wyświetleń strony: 790

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka