Zarządzenie Nr 96/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  16  października 2019 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 86 i art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W § 16 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dodaje się ust. 7, 8 i 9 o treści:

  1. „Organem właściwym w przypadku konieczności wznowienia postępowania w sprawie zakończonej wydaniem decyzji przez dziekana w roku akademickim 2018/2019 i w latach wcześniejszych jest Komisja Stypendialna.
  2. Organem właściwym w przypadku konieczności wznowienia postępowania w sprawie zakończonej wydaniem decyzji przez Rektora w roku akademickim 2018/2019 i w latach wcześniejszych jest Rektor.
  3. Organem właściwym w przypadku konieczności wszczęcia postepowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez dziekana lub rektora w roku akademickim 2018/2019 i w latach wcześniejszych jest Rektor.”

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-10-16
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-22 13:13:53
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-23 14:50:11

Liczba wyświetleń strony: 919

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka