Traci moc na podstawie zarzadzenia nr 175/2020

Zarządzenie Nr 140/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 grudnia 2019 roku

 

w sprawie powołania członków Rady Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 98 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Radę Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w składzie:

1) dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK – Przewodniczący Rady Katedry,

2) prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk,

3) prof. dr hab. Danuta Hombek,

4) prof. dr hab. Tomasz Mielczarek

5) dr hab. Monika Olczak-Kardas, prof. UJK,

6) dr hab. Renata Piasecka-Strzelec, prof. UJK,

7) dr hab. Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek,

8) dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak,

9) dr hab. Izabela Krasińska,

10) dr hab. Aleksandra Lubczyńska,

11) dr Judyta Perczak.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-11
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-12 15:10:02
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 11:43:52

Liczba wyświetleń strony: 725

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka