Zarządzenie nr 93/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 3 października 2019 roku

 

w sprawie przeprowadzenia przeglądu i zniszczenia zdeaktualizowanych,
nie archiwalnych materiałów niejawnych, będących w Kancelarii Niejawnej UJK

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1668 ze zm.), § 28 ust. 2 Statutu UJK oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.742) zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Powołuje się komisję właściwą do przeprowadzenia przeglądu i zniszczenia dokumentów zdeaktualizowanych, nie archiwalnych w następującym składzie:


1) Przewodniczący – Walas Zenon,
2) Członek – Małek Marcin,
3) Członek – Michno Mieczysław.

 

  1. Komisję, o której mowa w ust.1 powołuje się do dnia 31 października 2019 r.
  2. Z przeprowadzonych czynności komisja przedłoży Rektorowi do zatwierdzenia stosowny protokół w terminie do 15 listopada 2019 r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

                                                                                          

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-15 11:00:29
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-10-21 10:05:38

Liczba wyświetleń strony: 868

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka