Zarządzenie Nr 59/2019

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lipca 2019 roku

zmieniające zarządzenie Nr 44/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc 
w domach studenta w okresie przerwy wakacyjnej

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. W § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  1. Dzieci studenta/doktoranta do 3 lat, przy zakwaterowaniu w domach studenckich trwającym krócej niż miesiąc, kwateruje się bezpłatnie; powyżej 3 roku życia wnosi się opłatę za dziecko
    w wysokości 50% ceny za dobę”.
  1. W § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  1. Dzieci studenta/doktoranta do 3 lat, przy zakwaterowaniu w domach studenckich trwającym cały miesiąc, kwateruje się bezpłatnie; powyżej 3 roku życia wnosi się opłatę za dziecko
    w wysokości 50% ceny”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-29 11:14:45
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-07-29 11:17:19

Liczba wyświetleń strony: 1274

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka